Privéles

Voor beginners en gevorderden die hun kennis van de Engelse taal voor specifieke doelen (werk, vakantie, emigratie) of op bepaalde punten (spreek-, schrijf-, lees- of luistervaardigheid) willen verbeteren, is de privéles bedoeld.

Ook zij die veel persoonlijke aandacht nodig hebben bij het leren, kunnen zich het beste aanmelden voor privéles.

Les voor kinderen

In groep 7 en 8 van de basisschool krijgen kinderen Engelse les. Er zijn kinderen die om diverse redenen eerder met Engelse les beginnen, bij voorbeeld om tweetalig middelbaar onderwijs te kunnen volgen. Voor leerlingen vanaf groep 4 zijn er privé- of groepslessen.

Groepsles

Voor beginners en gevorderden die het stimulerend vinden om samen

met anderen te leren, is de groepsles bedoeld. Groepsles biedt vooral goede kansen voor het ontwikkelen van de spreekvaardigheid. Leerlingen met een gelijk kennisniveau en gelijke lesdoelen worden bij elkaar in een groep geplaatst.

Bijles

Sommige leerlingen van het basis- of middelbaar onderwijs hebben extra aandacht nodig om zich de Engelse taal voldoende eigen te maken. Voor hen bestaat de mogelijkheid van bijles. Meestal is dit individueel, maar het kan ook met z'n tweeën.